Transport

Transport – czynność polegająca na przemieszczaniu dóbr i osób w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych.

Środek transportu – urządzenie służące do przemieszczania ładunków, osób i informacji.

 

Pozioma klasyfikacja środków transportu

Wg przedmiotu przewozu - osoby, dobra, informacje
Wg form własności – państwowe, spółdzielcze, prywatne itd.
Wg podziałów geograficznych – krajowy, międzynarodowy
Wg podziałów organizacyjno prawnych – branżowy

Pionowa klasyfikacja środków transportu

Stosunek drogi przewozu środka przewozu np.: transport przesyłowy – rurociągi itp.
Środowisko transportowe – lądowe, wodne, powietrzne
Gałąź transportu – np. samochodowa

Podstawowy podział środków transportu

Elementy infrastruktury transportowej
Drogi transportowe – wszystkie gałęzie transportu
Punkty transportowe – dworce, lotniska, porty
Urządzenia pomocnicze – służące bezpośrednio do obsługi punktów transportu np. znakowanie, sygnalizacja, latarnie morskie, stacje benzynowe, stacje kontroli pojazdów, wszystkie inne urządzenia służące do utrzymana ruchu

Transport samochodowy
Infrastruktura transportu samochodowego dzieli się na:
Punktowa – przystanki, załadownie
Liniowa – drogi łączące punkty

Drogi samochodowe
Ogólnodostępne – obsługują obszar przez który przebiegają, są w pełni dostępne
Ekspresowe – dwu lub jedno jezdniowe – przeznaczone wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, nie obsługują przyległego terenu, krzyżują się wielopoziomowo przecinającymi je trasami komunikacyjnymi z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi
Autostrady – przeznaczone wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, w tym celu specjalnie zaprojektowane i wybudowane, nie obejmujące przyległego terenu, wyposażone w 2 trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie. Mogą występować wielopoziomowe skrzyżowania z wszystkimi przecinającymi je drogami i innymi pasami komunikacyjnymi, specjalnie oznakowane

Podział dróg samochodowych zw. na pełnione funkcje:
Krajowe
Wojewódzkie
Lokalne
Miejskie
Gminne
Zakładowe

Drogi kolejowe – zespół skomplikowanych urządzeń i budowli, które służą ruchowi pociągów i umożliwiają kierowanie tym ruchem, oraz zapewniają mu bezpieczeństwo.

Drogi lotnicze – korytarze powietrzne – czyli wycinki przestrzeni powietrznej, oraz rejony kontrolowane lotnisk.

Drogi morskie – porty – obsługują statki, obejmują również obszar na lądzie – tzw. terytorium portowe, jak i na morzu – tzw. akwatorium portowe 

Przewozy multimodalne – jest to transport za pomocą co najmniej 2 gałęzi transportu, na podstawie jednej umowy o przewóz i przy istnieniu jednego jej wykonawcy odpowiedzialnego za jej wykonanie.

Elementy warunkujące przewóz multimodalny:
Konieczność wykorzystania środków transportu, z co najmniej 2 gałęzi
Konieczność wystąpienia jednej umowy przewozowej
Konieczność zaangażowania tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy towarów i posługującego się dokumentem przewozowym obejmującym całą trasę dostawy
Konieczność zjednostkowania ładunku – towar podlega manipulacji przeładunkowej, składowany jest w całości wraz z kontenerem, lub środkiem transportu (np. samochód ciężarowy na statku)

Kontener – jest urządzeniem transportowym posiadającym następujące cechy
Trwałość – o wytrzymałości pozwalającej na jego wielokrotne użycie
Zaprojektowany w sposób umożliwiający przewóz towarów jednym lub wieloma środkami manipulacji, bez przeładowywania towaru
Wyposażony w urządzenia do manipulacji, w tym do przeładunku z jednego środka na drugi
Łatwy do napełnienia i opróżnienia
O pojemności większej niż 1 m3
Przewozy multimodalne obejmują przewozy kontenerów, przewozy szynowy – drogowe oraz przewozy przy użyciu środków wymiennych.
Praca transportowa składa się z trzech elementów – załadunek, przewóz, rozładunek
Transport kombinowany – przemieszczenie towaru w jednostkach ładunkowych przy użyciu co najmniej 2 środków transportowych, stanowiących jeden ładunek transportowy. Założenie jest takie, że większą część drogi towar odbywa transportem ekologicznym, natomiast krótszą część stanowią dowozy i odwozy z użyciem transportu drogowego.

Rynek transportowy
Załadowcy – zgłaszający potrzebę transportową
Przewoźnicy – realizujący proces transportu
Pośrednicy – logistycy, spedytorzy

Decyzje wpływające na wybór środka transportowego

  • Określenie potrzeby przewozowej
  • Wybór gałęzi transportu
  • Wybór pośrednika
  • Określenie drogi i sposobu przewozu

Czynniki które określają wybór środka transportowego

  • Odległość przestrzenna dzieląca punkt nadania od punktu odbioru
  • Charakter potrzeby pierwotnej – czy na magazyn, czy do odbiorcy

Kontakt z metrotrans.pl

Proszę, wpisz imię i nazwisko
Wpisz numer telefonu
Podaj adres email Adres email jest błędny
Wpisz Twoją wiadomość
  • Jesteśmy gotowi szybko i sprawnie zorganizować Transport Drogowy!!!

 Zadzwoń i porozmawiaj 

Czekamy na Twój telefon

+48 608 495 885

 Gdzie jesteśmy

ul. Łukasiewicza 18
42-209 Częstochowa

 Pobierz wizytówkę na telefon

kontakt0.png
zamowtransport0.png
onas1.png